Advertisement

Keampuhan Asma’ Bolo Sewu dan tata cara untuk mengamalkannya

asma' bolo sewu
Ilustrasi

Hartalangit.com – Asma’ Bolo Sewu adalah salah satu keilmuan tingkat tinggi yang sangat terkenal keampuhannya. Bolo Sewu yang artinya “seribu teman” dalam bahasa hikmah memiliki maksud agar pengamalnya bisa mendapatkan seribu pendamping dari bangsa ghaib, khususnya para Khodam Malaikat.

Karena merupakan Khodam suci, Khodam-Khodam Malaikat tersebut hanya bisa menyatu dengan orang-orang yang hatinya bersih. Dengan mengamalkannya, semoga ALLAH SWT akan menganugerahkan kepada kita semua hidayah dan kebersihan hati sehingga kita bisa mendapatkan rahasia hikmah yang terkandung didalamnya.

Baca juga: Cara merawat khodam ilmu Hikmah dan khodam ilmu Kejawen

Dengan mengamalkan Asma’ Bolo Sewu, kita akan selalu dikawal dan didampingi oleh 1000 Khodam Malaikat yang akan melindungi kita dari serangan apapun, baik serangan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Orang-orang yang berniat jahat akan merasa takut karena seoalah-olah kita sedang bersama banyak orang yang siap membntu. Jika ada yang berusaha menyerang, kita tidak perlu melawan, cukup diam dan baca amalan ini terus-menerus maka musuh tidak akan bisa menyentuh tubuh kita karena orang yang mencoba menyerang akan langsung terpental.

Berikut ini cara mengamalkan Asma’ Bolo Sewu versi Islam:

- Tawasul:

Bismillahirrohmaanirrohiim

“Ilahi antal maksudi, waridho ka matlubi, aqtina mahabbataka, wamakrifataka, ya Allah”

Wa’as aluka minridhoillah alfatihah...

1. Ilaa hadhrotin Nabiyyil mushthofaa Sayyidinaa Muhammadin Rosullillahi shollallohu ‘alaihi wa salama wa azwaajihii, wa auladihii, wa dzurriyyaatihii, wa ahli baitihii, wa ikhwanihii minal anbiyaai’, wal mursaliina ‘alaihimush sholaatu wa salaamu wa aali kulli minhum ajma’iina, syaiulillahumul fatihah... 1x

2. Wa Ila hadhorotil Malaikatil Muqorrobiin, wal karubiyyin, warruhaniyyin khususon Malaikat Jibril, Mikail, Isroil, Isrofil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atit, Malik, Ridwaan, syaiulillahilahumul fatihah... 1x

3. Tsumma ilaa hadhoroti mursaliina Nabiyulloh Khidir alaihis salam, syaiulillahumul fatihah… 1x

4. Wa ilaa hadhoroti khulafaa ir-rosyidiinal arba’ati, abi bakri wa ‘umar wa utsman wa ‘aliy wa jamii’ish shohaabati wal qoroobati wat taabi’iina wal aimmatil arba’atil mujtahidiina rodliyallohu ‘anhum, syaiulillahumul fatihah... 1x

5. Wa ilaa hadhoroti jamii’i auliyaa illahi ta’ala mim masyariqil ardhi ilaa waghoribiha fii barriha wa bahrihaa khushuushon ilaa hadloroti quthbil ghoutsi wa muhyis sunnati wad diini imaaminaa wa qudwatina wa sayyidina Sulthonil Auliyaai’sy Syech ‘Abdul Qodir Jailani, wa syech Abi Hasan Syadzilii, wa Syech Imamul Ghozali, wa Syech Ahmad Al Falatil Bauni, wa syech Abii Abdillah Muhammad ibni Muhammad ibni Yusuf Sanusi qodda sallohu sirrohum wa nafa’ana wa azwaajina wa aulaadana wa dzuriyatina wa jamii’i ahlil islam bihim wa bibarokatihim wa bikaromatihim amiin yaa robbal ‘alamiina, syaiulillahumul fatihah… 1x

6. Wa ilaa hadhoroti jami’il ‘ulamaai’ lillahi ta’ala filmasyariqi walmaghribi khushuson ilaa hadhoroti:

- Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim

- Kanjeng Sunan Ampel (Raden Ahmad Rahmatulloh)

- Kanjeng Sunan Giri (Raden Paku Syarif Muhammad ‘Ainul Yaqin)

- Kanjeng Sunan Drajat (Raden Syarifuddin Hasyim)

- Kanjeng Sunan Bonang (Raden Machdum Ibrahim)

- Kanjeng Sunan Kalijogo (Raden Syahid)

- Kanjeng Sunan Kudus (Syaid Ja’far Shodiq)

- Kanjeng Sunan Muria (Raden Umar Said)

- Kanjeng Sunan Gunung Jati (Raden Syarif Maulana Hidayatullah)

Wa nafa’ana wa azwajina wa auladana wa dzuriyatina wa jami’i ahlil islam bihim wa bibarokatihim wa bikaromatihim amiin yaa robbal ‘alamiina, syaiulillahumul fatihah… 1x

7. Tsumma ilaa hadhoroti :

- Syech Maulana Hasanudin (Sulton Banten)

- Syech Maulana Yusuf (Banten)

- Syech Muhammad Asnawi (Caringin Labuan)

- Syech Imam Nawawi (banten)

- K.H.Hasyim As’ary

- K.H.Hamid (Pasuruan)

- K.H Maksum Jamhari

- Kyai Haji Kholil (Bangkalan Madura)

- Mbah Mangli

- Mbah Dalhar Gunungpring

- Ki Ageng Atas Angin

- Ki Ageng Cempaluk

- Ki Ageng Bhaurekso Pekalongan

- Ki Ageng Pinunggul Projo

- Ki Ageng Wonobrodro

- Ki Ageng Rogoselo

- Mbah Hasan Surgi Kusumo

- Mbah Faqih

- Mbah Ahmad

- Leluhur desa/kampung setempat (sebut namanya)

Wa nafa’ana wa azwaajina wa aulaadana wa dzuriyatina wa jamii’i ahlil islam bihim wa bibarokatihim wa bikaromatihim amiin yaa robbal ‘alamiina, syaiulillahilahumul fatihah… 1x

8. Tsumma ilaa arwahi abaaina wa umahatina wa azwaajina wa aulaadina wa dzurriyyatina wa ajdaadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhowa-tina wa a’maamina wa ‘ammatina wa akhwalina wa kholatina wa jamii’i aqribaaina wa ahabbaaina wa jamii’i man lahum haqqu ‘alaina wa jamii’i man da’aalana bi khoirin khushuson ilaa ruhi:

- Orang tua kandung (Bapak dan Ibu) yang sudah meninggal dunia (Nama… bin/binti …)

Ghofarollohu dzunubahum wa sataro ‘uyuubahum wa ja’alal jannata matswahum, annas sy fuaiulillahilahumul fatihah… 1x

9. Tsumma ilaa arwahi jamii’i ahlil qubur minal mu’minin wal mu’minat, wal muslimin wal muslismat al ahya-i minhum wal amwat, fil masyariqi wal maghribi ghofarollohu dzunubahum wa askanahum fi farodiisil jinani bi rohmatika yaa arhamar rohimiina, syaiulillahilahumul fatihah… 1x

10. Wa ila hadhorotin man ajaza ajazani wa ushulihim wa furu’ihim khususon guru-guru (sebut nama guru-guru anda) syaiulillahilahumul fatihah... 1x

Baca juga: Jenis tasbih kayu bertuah yang bagus untuk wirid

- Amalan Asma’ Bolo Sewu:

Bismillahirrohmaanirrohiim

“Allohumma ma’allahi nasshirun a’daa un sarhun qodiirun amiiin, yaa Robbal alamiin. Wa sholallahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘ala aalihii wa shohbihi wa sallim ajma’iin birohmatika yaa Arhamar roohimiin”

Tata cara pengamalannya cukup dibaca setiap selesai sholat fardhu untuk wirid sebanyak-banyaknya atau semampunya. Dengan mengamalkannya secara istiqomah, insyaAllah jika batin kita telah suci maka akan selalu didampingi dan dikawal Khodam Malaikat untuk melindungi dan membantu segala hajat.

Baca juga: Keajaiban Sholawat Nabi untuk berbagai macam hajat

Ajian Bolo Sewu Versi Kejawen

Menururt cerita legenda, Ajian Bolo Sewu konon merupakan ilmu andalan Bandung Bondowoso yang mampu mendatangkan ribuan Khodam dari bangsa Jin untuk membantunya membangun 1000 Candi (Prambanan). Fungsi Ajian Bolo Sewu adalah untuk mendatangkan ribuan Khodam untuk membantu kita dalam urasan apa saja. Ajian Bolo Sewu adalah ilmu Kejawen kuno tingkat tinggi yang saat ini sudah jarang sekali ada orang yang mampu menguasainya karena laku tirakat yang harus dijalani untuk menguasai ilmu ini termasuk sangat berat dan sulit dilakukan oleh orang-orang jaman sekarang yang penuh kesibukan.

Berikut ini tata cara untuk mempelajari Ajian Bolo Sewu Bandung Bondowoso:

- Mantra Ajian Bolo Sewu:

“Ingsun titise resi bagaspati, doyoku condro birowo, doyoku nogo saputir. Iduhku wiso sarpo kencono, pangucapku gelap waseso, mulo siro ingsun amatek ajiku bolo sewu kang topo ing guo garbane si bagaspati, sakabehing khodam widodoro lan widodari, moloikat, jin, setan, prapayangan wes luluh sari atunggal. Saakehe mungsuh ing ngarep, mburi, kiwo, tengen, kiblat papat podo kamigilan kepraban ajiku bolo sewu, kabeh manut luluh lan tan keno owah soko doyo sirep lan kekuwatane aji bolo sewu, yo ingsun titisane resi bagaspati”

- Lelaku:

Lakukan puasa mutih selama 41 hari, dan setelah selesai  dilanjutkan dengan puasa pati geni selama 3 hari 3 malam tanpa tidur. Jika sampai tertidur atau terlelap sebentar saja berarti gagal dan harus mengulang puasa mutih lagi selama 41 dilanjutkan pati geni selama 3 hari 3 malam.

- Cara menggunakan Ajian Bolo Sewu:

Jika akan digunakan, baca mantra Ajian Bolo Sewu 1 kali dengan penuh keyakinan.

Baca juga: Laku tirakat dalam ajaran Kejawen

Demikian sedikit informasi tentang keampuhan Asma’ Bolo Sewu dan tata cara untuk mengamalkannya. Untuk informasi lain seputar Dunia Spiritual dan Supranatural, dapat dibaca pada artikel Harta Langit lainnya.

Semoga bermanfaat

Terima kasih

5 comments for "Keampuhan Asma’ Bolo Sewu dan tata cara untuk mengamalkannya"

UNTUK PEMESANAN BENDA PUSAKA: