Advertisement

Khasiat dan Cara Mengamalkan Hizib Nashor

gambar amalan hizib nashor
Ilustrasi

Hartalangit.com – Hizib Nashor merupakan salah satu hizib yang masyhur dan sangat terkenal keampuhannya untuk menaklukkan bahkan menghancurkan musuh. Hizib ini juga dinamakan dengan Hizib Al-Qahr (penakluk) karena kedahsyatannya untuk menklukkan musuh.

Oleh karena itu, dalam mengamalkan Hizib Nashor harus sangat berhati-hati, terutama saat meniatkan wirid ini untuk seseorang yang di anggap musuh karena efeknya sangat dahsyat. Jangan hanya karena masalah sepele sampai menghancurkan hidup orang lain.

Dengan perantara Hizib Nashor, ALLAH akan menghancurkan orang-orang zalim yang melampaui batas. Jadi jangan gunakan Hizib ini untuk menyerang orang yang tidak bersalah karena akibatnya akan kembali pada diri sendiri.

Musuh yang patut untuk dibacakan Hizib Nashor adalah orang-orang yang sudah melampaui batas dan orang-orang yang menghalangi perjuangan kita dalam berdakwah dan beribadah, baik musuh yang nyata seperti manusia atau musuh yang bersifat samar seperti jin dan setan.


Berikut ini tata cara untuk mengamalkan Hizib Nashor:

1. Lakukan puasa sunah selama 11 hari.

2. Setiap malam selama berpuasa kerjakan sholat hajat 4 rokaat dengan 2 kali salam.

3. Setelah selesai sholat hajat kemudian tawasul:

- Ila Hadroti Sayyidina Muhammad Shollallohu ‘Alaihi Wasallam, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Nabi Sulaiman AS, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Nabi khidir, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Khulafaurrasidin Abu Bakar - Umar - Ustman - Ali, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Malaikat Muqorobin Jibril - Mikail - Izroil - Isrofil, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Syekh Abdul Qodir Al Jailani, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Syekh Abdus Salam Bin Masyis, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Syekh Abu Hasan Asy-Syadziliy, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Syekh Ahmad Ali Al Bunni, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Habib Ali Bin Abubakar As Sakran, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Habib Alwi Al-Haddad, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Kanjeng Sunan Kalijogo, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Kanjeng Sunan Bonang, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Kanjeng Sunan Gunung Jati, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Kyai Zaenal Mustofa Tasikmalaya, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Syekh Dimyati Pandeglang Banten, Al-Fatihah.

- Tsumma Ila Hadroti Syekh Abdul Jalil Mustaqim Tulung Agung, Al-Fatihah.


4. Kemudian baca Hizib Nashor sebanyak 7x / 21x / 41x pilih yang mampu dilakukan dengan istiqomah.

Bacaan Hizib Nashor:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ALLOHUMA BISATWATI JABARUUTI QOHRIKA WABI SURIATII GHATHATI NASRIK, WABIGHAYROTIKAL ANTIHAKI HURUMATIKA, WABI HIMAYATIKA LIMAN ’IHTAMAA BI AYATIKA, NASALUKA YAA ALLAH YA SAMII YA QORIB YA MUJIB YA SARII YA MUNTAQIM YA SHADIDAL BASITH YA JABAAR YA QOHHAAR YA MAN LAA YUIJIZUHU QOHRUL JABABIROTI WALAA YA’DZUMU ALAIHI HALAAKAL MUTAMARODAT, MINAL MULUUKI WAL AKASIROT, AN TAJAL KAYDA MAN KADANIA FI NAHRIHI WAMAK ROMAN MAKAROBI AYIDANA ALAYH, WAHUFROTA MAN HAFAROLI WAQIIAN FIHA, WAMAN NASAB LI SHABAKATAL KHIDHAI’J ALHU YA SAYADIA MUSAQON ‘ILAYHA WA MUSADAN FIHAWA SIIRO LADAYHA.

ALLAHUMA BIHAQI KAF HAA YAA AIN SHOD ‘IKFINA HAMMALIIDA, WALLQOHIMUL RODAA. WAJ’ALHUM LIKULLA HABIB FIDAA, WASALLAT ALAYHIM  AJILALNAQMAT FIL YAUMI WALGHADA.

ALLOHUMA BADDID SHAMLAHUM.. ALLOHUMA FARROQ JAM’AHUM.. ALLOHUMA AQLIL ADADAHUM.

ALLOHUMA AJ’ALIL DAAYIROTA ALAIHIM ALLOHUMA AUSILIL ADHABA’ILAYHIM ALLOHUMA ‘AKHRIJHUM AN DAIROTIL HILMI, WASLUBHUM MADADAL ‘IIMHAL WAGHULA AYDIYAHUM, WARBUT ALAA QULUUBIHIM, WALA TUBALAGH HUMAL’AMALI, ALLOHUMA MAZAQHUM KULLA MUMAZAQIN MAZAQTAHU MIN A’DAAIKA, ‘INTISARON ILAN BIYAIKA WAROSULIKA WA’AW LIYAIKA, ALLOHUMAAN TASIRLANAA TISAROKAL ‘AHBABIKA ALA  A’DAIKA  (3x).

ALLOHUMA LAA TUMAKKANIL’A’DAA FIINA WALAA TUSALATHUM ALAYNA BIDHUNUBINA (3x)

HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HUMAAL AMRU WAJA’ AL NASRU FA’ALAYNA LAA YUN SARUN (3x)

HAA MIM AIN SIN QOF.. HIMAYATUNA MIMAA NAKHOFU ALLOHUMA QINA ASHARROL ALASWA’I WALA TAJ’ALANA MAHALLIL BALWAA. ALLOHUMA ATINA ‘AMALAL ROJAA’I WAFAUQAL ‘AMAL YAAHUU YAAHUU YAAHUU.

YAMAN BIFADLIHI LIFADLIHI NAS’ALUKA, ILAHIIL IJAABATAL IJABAH, YA MAN AJABA NUUHAN FIQOUMIHI, WA YAMAN NASORO ‘IBROHIMA ALAA ADAAIH,

WAYAA MAN RODDA YUSUFA ALAA YA’QUB, YAMAN KASHAFA DURRO AYYUB YAAMAN AJAABA DA’WATA ZAKARIYYA YAMAN QOBILA TASBIHA YUUNUS BIN MATTAA NAS ALUKA BI ASRORI HADHIHIL DA’AWAT,

AN TATAQOBBALA MABIHA DA’AWNAKA, WA AN TU’TIYANA MA SA’ALNAKA ANJIZLANA WA’DAKA ALLADHINA WA’ADTAHU LIIIBADIKAAL MUMININ,

LA’ILAHA ‘ILLA ANTA SUBHANAKA INI KUNTU MINAL DZAALIMIN, IN QOTO’AT AMALUNA WA’IZATIKA ‘ILAA MINKA, WAKHOBA ROJAUNA WAHAQQOKA ILLAA FIIKA, IN ABTA’AT GHAROTUL ‘ARHAM WABTA’ADAT FA’AQROBU’ASHAYMINAA GHAROTALLAH,

YAGHAROTULLAHI JADDAAL SAYRO MUSRIIATAN FIHALLA ‘UQDATINA YAGHAROTALLAH, ADATIL ADUUNA WAJARUU, WAROJAUNAALLAH MUJIRON, WAKAFAA BILLAHI WALIYAN, WAKAFA BILLAHI NASIIRON, WAHASBUNALLAH WANIIMAL WAKIL,  WALAA HAWLAA WALA QUWWATA ‘ILAA BILLAHIL ALIYYIL ADZIM.

SALAAMU ALAA NUHIN FIL ALAMIN, ‘ISTAJIB LANA (AMIN AMIN AMIN) FAQUTII DABIRUL QOUMIL LADHINA DZOLAMUU, WALHAMDULLILLAHI ROBAL IALAMIN. WASSALLALLAH ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALAA ALIHI WASHOHBIHI WASALLAM.


Artinya:

Ya Allah, dengan serbuan kekuasaan sifat kemenangan-MU, dengan pertolongan sifat Penolong-MU, dengan kecermatan-MU terhadap rongrongan kehormatan-MU dan dengan perlindungan-MU terhadap orang yang memohon perlindungan dengan ayat-ayat-MU, kami memohon kepada-MU Ya Allah, Duhai Dzat Yang Maha Mendengar, Duhai Dzat Yang Maha Dekat, Duhai Dzat Yang Maha Pengabul, Duhai Dzat Yang Maha cepat berlaku ketentuan-NYA, Duhai Dzat Yang Maha Penyiksa, Duhai Dzat Yang Maha keras siksaan-NYA, Duhai Dzat Yang Maha Pemaksa, Duhai Dzat Yang Maha Menang, Duhai Dzat yang tidak akan melemahkan-NYA keperkasaan pemaksa dan yang tidak akan mengagungkan pada-NYA kebinasaan raja-raja dan kaisar-kaisar pendurhaka, hendaklah Engkau jadikan tipu daya orang yang menipu dayaku dalam lehernya, hendaklah Engkau jadikan tipuan orang yang menipuku agar kembali kepadanya, dan lubang orang-orang yang menggali agar aku terjerumus kedalamnya dan orang yang memasang perangkap tipuan untukku, jadikanlah ia tergiring kepadanya dan terperangkap kepadanya serta tertahan padanya.

Ya Allah dengan kehormatan Kaf Haa Yaa Ain Shod semoga Engkau mencukupiku atas musuh-musuhku, dan semoga Kau binasakan mereka dan jadikanlah mereka untuk tiap kekasih sebagai tebusan , jadikanlah untuk mereka kesegeraan siksaan pada hari ini dan esok pagi. Wahai Allah, semoga Engkau porak-porandakan perkumpulan mereka, cerai-beraikanlah persatuan mereka, Wahai Allah sedikitkanlah jumlah mereka.

Ya Allah semoga Engkau jadikan lingkungan siksaan atas mereka, Ya Allah sampaikanlah siksaan kepada mereka, Ya Allah keluarkanlah mereka dari sifat santun Engkau, cabutlah penangguhan siksaan atas mereka, belenggulah tangan-tangan mereka dan ikatlah hati-hati mereka dan janganlah Kau sampaikan angan-angan mereka. Ya Allah robeklah mereka dengan robekan-robekan yang Engkau robekkan musuh-musuh Engkau untuk menolong nabi-nabi Engkau dan utusan-utusan serta kekasih Engkau. Ya Allah berilah kami pertolongan dengan pertolongan yang Engkau berikan kepada kekasih-kekasih-MU terhadap musuh-musuh-MU (3x).

Ya Allah, janganlah Engkau mungkinkan musuh-musuh bagi kami, dan janganlah Engkau kuasakan mereka atas kami dan janganlah Engkau kuasakan mereka atas kami karena dosa-dosa kami ( 3x ).

Haa Mim ( 7x ) telah pasti perkara dan telah datang kemenangan dan atas kami semoga mereka tidak diberi kemenangan,

Ha Mim Ain Sin Qof.. adalah penjaga kami dari ketakutan yang kami takuti. Wahai Allah lindungilah kami dari kejahatan yang menyusahkan dan janganlah Engkau jadikan kami sebagai tempat ujian. Ya Allah, semoga Engkau beri kami atas harapan kami dan yang diatas harapan kami. Yaa Huu … Yaa Huu…Yaa Huu.

Wahai Dzat yang dengan anugerah-NYA untuk anugerah-NYA kami mohon kepada-MU kesegeraan, kesegeraan, Duhai Tuhan kami kami mohon dikabulkan, Mohon dikabulkan wahai Dzat yang mengabulkan Nuh atas kaumnya, Wahai Dzat yang menolong Ibrahim terhadap musuh-musuhnya, Wahai Dzat yang mengembalikan Nabi Yusuf kepada Ya’kub, Wahai Dzat yang menyingkap kemelaratan Nabi Ayyub, Wahai Dzat yang mengabulkan do’a Nabi Zakaria, Wahai Dzat yang menerima tasbih nabi Yunus bin Matta, kami mohon kepada-MU dengan lantaran doa-doa ini, semoga Engkau menerima perkara-perkara yang kami mohonkan Kepada-MU dan berilah kami apa-apa yang kami mohon kepada-MU,

Semoga Engkau tunaikan janji-MU seperti yang Kau tunaikan kepada hamba-hamba-MU yang MU’min. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya, telah putus harapan kami, demi kemulyaan Engkau melainkan dari Engkau, dan telah gagal harapan kami, demi kebenaran Engkau melainkan kepada Engkau. Jika bantuan dari kerabat terlambat dan menjauh, maka sedekat-dekat pertolongan adalah pertolongan-MU.

Wahai bantuan Allah, ayunkanlah langkah kami dengan cepat dalam menguraikan keruwetan kami, Wahai Allah, telah melampaui batas orang-orang yang melampaui batas dan mereka durhaka, sedang kami mengharapkan Allah sebagai Penolong kami. Cukuplah bagi kami Allah sebagai Pemelihara, cukuplah bagi kami Allah sebagai Penolong. Allahlah yang mencukupi kami dan Dialah sebaik-baik wakil. Tidak ada daya ( untuk menghindar dari maksiat ) dan tidak ada kekuatan untuk beribadah selain dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Nuh diseluruh alam. Semoga Engkau kabulkan doa kami. Kabulkanlah Ya Allah 3x. Kemudian babatlah barisan belakang kaum yang dholim.

Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Dan semoga rahmat ta'dzim senantiasa terlimpah atas junjungan kami Nabi Muhammad, atas keluarganya dan semua sahabat beliau.


5. Setelah selesai membaca Hizib Nashor kemudian baca:

- Ya Qodam 1111x

- La Haula Wala Quwwata Illa Billahil Aliyil Adzim 313x

6. Cara menggunakan Hizib Nashor:

Baca: Bi Karomati, Bi Mukzizati, Bi Syafa’ati Hizib Nashor Ya Mughis Aghisna... (Sebutkan Hajatnya) La Haula Wala Quwwata Illa Billahil Aliyil Adzim 7x (Tahan Nafas).

7. Khasiat dan Manfaat Hizib Nashor:

Hizib Nashor dapat digunakan untuk pukulan jarak jauh, menghancurkan musuh, untuk keselamatan, menghindarkan masalah, tolak bala dan masih banyak lagi khasiat lainnya tergantung dari niatnya.


Demikian sedikit informasi tentang khasiat Hizib Nashor dan cara mengamalkannya yang dapat kami sampaikan pada artikel kali ini. Untuk informasi lain seputar ilmu hikmah, dapat dibaca pada artikel Harta Langit lainnya.

Semoga bermanfaat
Terima kasih

Post a Comment for "Khasiat dan Cara Mengamalkan Hizib Nashor"

UNTUK PEMESANAN BENDA PUSAKA: